PlanBib voor de facility manager

PlanBib voor facility managers is een eenvoudige toepassing waarmee u vlot documenten, schema’s, wisselstukken,… kan registreren en bijhouden. We zorgen er voor dat u een vlot en overzichtelijk beeld krijgt van uw assets en hun toestand, een overzicht van de kosten en verbruiken.

 

Features en functies

Assetbeheer

Weet wat u heeft en wat u dient te beheren

Contractbeheer

Een overzicht van uw contracten en de opvolging ervan. Weet wanneer u actie dient te ondernemen.

Servicedesk voor meldingen

Makkelijke registratie van meldingen en problemen. Snel en overzichtelijk actie ondernemen.

Slimme afbeeldingen & plannen

Leg links op uw referentiefoto's en maak visuele verwijzingen op plannen en foto's.

Financieel beheer

Kosten doorrekenen naar de specifieke assets, totale kosten weergeven,…

Periodiek onderhoud

Een overzicht van alle onderhoudstaken en schema’s

Keuringen & ijkingen

Bijhouden van keuringen en ijkingen, wanneer moeten deze herkeurd worden…

Meters en energiebeheer

Integreer slimme meters en registreer verbruiken. Maak verrekeningen van de verbruiken en wijs deze gericht toe.

Tijdsregistratie

Hou uw gepresteerde uren bij en volg de bijhorende kost op.

takenbeheer

Een overzicht van alle taken. Volg de openstaande taken van uw medewerkers op en stuur deze bij waar nodig.

Artikels en wisselstukken

Artikels bijhouden en toewijzen, assemblies en wisselstukken beheren.

CAD plannen

Consulteer uw DWG bestanden rechtstreeks in Planbib en leg linken naar specifieke assets

Historiek

Registreer meldingen, stilstanden en andere gebeurtenissen voor een volledige historiek

Aankoop & BOM

Maak bill of materials en bestelbonnen op, registreer de leveringen.

Riool & leidingenbeheer

Bijhouden van leidingen en rioleringsschema’s. Weet welke objecten en situaties zich voordoen in uw netwerken. Wat is waaraan gelinkt…

Projecten

Maak projecten aan en registreer tijden, materialen, taken,…

Documentbeheer

Hou u documenten, handleidingen, attesten bij de hand en link ze aan de juiste assets.

Mobiele reigstraties

Gebruikers kunnen via hun app registraties doen en meldingen doorgeven.

Facility manager

by | apr 5, 2018 |