PlanBib voor Mede-eigendom & syndicus

Bij mede-eigendom is het steeds belangrijk om transparant en correct overzichten, afrekeningen en onderhoud te kunnen doen aan de gemeenschappelijke delen. Planbib helpt hierbij door eenvoudig onderhoudsschema’s, meldingen & takenbeheer en via een uitgebreide verrekeningsmodule alle kosten volgens de gewenste verdeelsleutel uit te werken. Als beheerder van het gebouw kan u steeds op planbib rekenen om u bij te staan en uw rekeningen vlotter en sneller bij de eigenaars te krijgen. Tussentijdse afrekening? Geen probleem doordat PlanBib steeds over de laatste metergegevens beschikt.

Features en functies

Assetbeheer Weet wat u heeft en wat u dient te beheren
Documentbeheer Hou u documenten, handleidingen, attesten bij de hand en link ze aan de juiste assets.
Aankoop & BOM Maak bill of materials en bestelbonnen op, registreer de leveringen.
Historiek Registreer meldingen, stilstanden en andere gebeurtenissen voor een volledige historiek
Riool & leidingenbeheer Bijhouden van leidingen en rioleringsschema’s. Weet welke objecten en situaties zich voordoen in uw netwerken. Wat is waaraan gelinkt…
Mobiele registraties Gebruikers kunnen via hun app registraties doen en meldingen doorgeven.
Keuringen & ijkingen Bijhouden van keuringen en ijkingen, wanneer moeten deze herkeurd worden…
Meters en energiebeheer Integreer slimme meters en registreer verbruiken. Maak verrekeningen van de verbruiken en wijs deze gericht toe.
Periodiek onderhoud Een overzicht van alle onderhoudstaken en schema’s
Servicedesk voor meldingen Makkelijke registratie van meldingen en problemen. Snel en overzichtelijk actie ondernemen.