Contactbeheer

Contactbeheer:

Link uw contacten en hun informatie aan de zaken waar ze van toepassing zijn of hou bij welke aannemer welke zaken in uw project uitgevoerd heeft. Zo kan u tevens uw contacten aan bepaalde deelaspecten van uw bouwproject linken. 

U kan uw contacten beheren zowel op bedrijfsniveau als op individuele contactpersonen.